INFORMARE PRIVIND PROCESAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL ÎN CONFORMITATE CU ART. 13 REG. UE 2016/679

Stimati furnizori,

Mai jos va oferim câteva informații pe care vi le aducem la cunoștință, nu numai pentru a respecta obligațiile stabilite în Regulamentul UE 2016/679, ci și pentru că transparența și corectitudinea față de clienții noștri reprezintă o parte fundamentală a afacerii noastre.

Titular al controlului datelor dvs. personale este SC Sabetti Med SRL, responsabil de asemenea, pentru utilizarea corectă și legitima a datelor dvs. personale. Pentru orice informații sau solicitari, ne puteți contacta la următoarele adrese:

Titular al datelor: SC. Sabettimed SRL

Adresa: București, Strada Armeneasca, nr.15, sector 2.

Date de contact:

E-mail info@sabettimed.com

Site-ul www.sabettimed.com

Datele dvs. personale sunt colectate și prelucrate în scopurile prezentate mai jos, împreună cu baza juridică de referință:

Scop

Datele prelucrate

Temei juridic

Gestiunea furnizorilor

Codul fiscal și alte numere de identificare personale;

Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală;

Datele de contact (număr de telefon, e-mail, etc.)

 

Contract

Categorii vizate:

Consultanți și liber profesioniști în formă independentă sau asociată.

Bănci și creditori.

În plus față de aceste informații, pentru a garanta prelucrarea corectă și transparentă a datelor dvs., trebuie să fiți conștienți de faptul că:

- Durata tratamentului este determinată după cum urmează: 10 ani de la încetarea raportului contractual;

- aveti dreptul să solicitați operatorului de date accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, anularea sau limitarea tratamentului datelor sau va puteti opune tratamentului datelor;

- dacă v-ați dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aveți dreptul să revocați acest consimțământ în orice moment;

- aveti dreptul să depuneti o plângere la Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal, Garant pentru protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, aveti obligația contractuală de a furniza datele dvs., lipsa acestui acord fiind considerată o încălcare a clauzelor conținute în acest document, iar cunoașterea informațiilor personale este o cerință necesară pentru încheierea contractului și nu se va putea proceda la semnarea acestuia în absența datelor solicitate.

Partea interesată are dreptul la portabilitatea datelor sale cu caracter personal.

Scop

Datele prelucrate

Temei juridic

Menținerea înregistrărilor contabile

Codul fiscal și alte numere de identificare personale; 

Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală; 

Activități economice, comerciale, financiare și de asigurări.

Standardul statului membru (Decretul legislativ 165/2001)

 

Obligații fiscale

Codul fiscal și alte numere de identificare personale; 

Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală;

Activități economice, comerciale, financiare și de asigurări.

Standardul statului membru (Decretul legislativ 165/2001)

Categorii vizate:

Consultanți și persoane independente în formă unică sau asociată.

În plus față de aceste informații, pentru a garanta prelucrarea corectă și transparentă a datelor dvs., trebuie să fiți conștienți de faptul că:

- Durata tratamentului se determină după cum urmează: 10 ani începând de la data de reziliere a  contractelor cu clienții și furnizorii (art 2220 Cod civil, care prevede pastrarea pentru 10 ani de înregistrărilor contabile, articolul 22 din Decretul prezidențial 29 septembrie 1973, n- 0.600)

- aveti dreptul să solicitati operatorului de date accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, anularea, limitarea tratamentului sau opunerea tratamentului lor;

- dacă v-ați dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aveți dreptul să revocați acest consimțământ în orice moment.

- aveti dreptul să depună o plângere la următoarea Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal, Garant pentru protecția datelor cu caracter personal.

În plus, aveti obligația legală de a furniza datele dvs, în caz contrar fiind supusă sancțiunilor prevăzute de lege.

Scop

Date prelucrate

Temei legal

Protecția activelor companiei

Imagini si inregistrari video

Interesul legitim al proprietarului

Siguranța oamenilor

Imagini si inregistrari video

Interesul legitim al proprietarului

Securitatea perimetrului, împotriva intruziunii și deteriorării proprietăților

Imagini si inregistrari video

Videocentrarea Interesul legitim al proprietarului

Prelucrarea datelor dvs. se bazează pe interesele legitime ale operatorului de date recunoscut de lege, în special:

Scopul

Interesul legitim al proprietarului

Protecția activelor societății

Securitatea și protecția patrimoniului

Siguranța persoanelor

Securitate

Protecție împotriva intruziunii și deteriorării proprietății

Securitatea și protecția patrimoniului

Datele personale colectate se referă la următoarele categorii:

- Imagini;

- înregistrări video.

Destinatari: Datele dvs. nu vor fi divulgate niciunui destinatar.

În plus față de aceste informații, pentru a garanta prelucrarea corectă și transparentă a datelor dvs., trebuie să știți că:

- Durata tratamentului este determinată după cum urmează: 3 zile

- aveti dreptul să solicitati operatorului de date accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, anularea, limitarea tratamentului sau opunerea tratamentului lor;

- dacă v-ați dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aveți dreptul să revocați acest consimțământ în orice moment.

- aveti dreptul să depună o plângere la următoarea Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal, Garant pentru protecția datelor cu caracter personal.

Scop

Interesul legitim al proprietarului

Protecția activelor societății

Securitatea și protecția patrimoniului

Siguranța persoanelor

Securitate

Protecție împotriva intruziunii și deteriorării proprietății

Securitatea și protecția patrimoniului

Datele personale colectate se referă la următoarele categorii:

- Imagini;

- înregistrări video.

Destinatari: Datele dvs. nu vor fi divulgate niciunui destinatar.

În plus față de aceste informații, pentru a garanta prelucrarea corectă și transparentă a datelor dvs., trebuie să știți că:

- Durata tratamentului este determinată după cum urmează: 3 zile

- aveti dreptul să solicitati operatorului de date accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, anularea, limitarea tratamentului sau opunerea tratamentului lor;

- dacă v-ați dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aveți dreptul să revocați acest consimțământ în orice moment.

- aveti dreptul să depună o plângere la următoarea Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal, Garant pentru protecția datelor cu caracter personal.

Scop

Datele prelucrate

Temei juridic

Activitatea de cumpărare a bunurilor sau a serviciilor

Codul fiscal și alte numere de identificare personale; Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală; Datele de contact (număr de telefon, e-mail, etc.); Date despre comportament, profiluri ale utilizatorilor, consumatori, contribuabili etc .; Activități economice, comerciale, financiare și de asigurări.

Contract

 

Datele dvs. pot fi trimise destinatarilor sau categoriilor de destinatari enumerate mai jos:

Categorii vizate:

- Consultanți și liber profesioniști în formă independentă sau asociată.

- Bănci și creditori

În plus față de aceste informații, pentru a asigura procesarea corectă și transparentă a datelor dvs., trebuie să stiti că:

- Durata tratamentului este determinată după cum urmează: 10 ani de la încetarea raportului contractual

- aveti dreptul să solicitati operatorului de date accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, anularea, limitarea tratamentului sau opunerea tratamentului lor;

- dacă v-ați dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aveți dreptul să revocați acest consimțământ în orice moment.

- aveti dreptul să depună o plângere la următoarea Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal, Garant pentru protecția datelor cu caracter personal.

De asemenea, aveti obligația contractuală de a furniza datele dvs., lipsa acestui acord fiind considerată o încălcare a clauzelor conținute în acest document, iar cunoașterea informațiilor personale este o cerință necesară pentru încheierea contractului și nu se va putea proceda la semnarea acestuia în absența datelor solicitate.

Scopuri

Date prelucrate

Temei legal

Servicii de control intern

Codul fiscal și alte numere de identificare personale;

Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală; 

Activități economice, comerciale, financiare și de asigurare; 

Locul de muncă (locul de muncă actual, precedent, curriculum etc.);

 Rolul deținut în companie

interesul legitim al titularului

Prelucrarea datelor dvs. se bazează pe interesele legitime ale SC. Sabetti Med SRL, recunoscut de lege, în special:

Scopul

Interesul legitim al proprietarului

Monitorizarea persoanelor care intră în companie

Protecția productivității afacerii

Filtrarea apelurilor telefonice

Protecția patrimoniului și a siguranței

Destinatari: 

Datele dvs. nu vor fi divulgate niciunui destinatar.

În plus față de aceste informații, pentru a garanta prelucrarea corectă și transparentă a datelor dvs., trebuie să stiti faptul că:

Durata tratamentului este determinată după cum urmează: 1 an

- aveti dreptul să solicitati operatorului de date accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, anularea, limitarea tratamentului sau opunerea tratamentului lor;

- dacă v-ați dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aveți dreptul să revocați acest consimțământ în orice moment.

- aveti dreptul să depună o plângere la următoarea Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal, Garant pentru protecția datelor cu caracter personal.

INFORMATIVA PRIVIND CONFIDENȚIALITATEA ÎN CONFORMITATE CU ART. 13 DIN REG. UE 2016/679 ȘI DIRECTIVA  E-PRIVACY  2009/136 / CE E  ȘI MODIFICĂRI ULTERIOARE

Transparența și corectitudinea față de cei care interacționează cu S.C. Sabetti Med S.R.L. reprezinta una dintre prioritatile afacerii noastre. În această secțiune veți găsi informații despre modul în care S.C. Sabetti Med S.R.L. procesează datele cu caracter personal colectate, respectând obligațiile legale.

Titular al procesării datelor dvs. cu caracter personal 

Titular al procesarii al datelor dvs. personale este S.C. Sabetti Med S.R.L., responsabil pentru utilizarea legitimă și corectă a datelor dvs. personale.

Pentru orice informații sau solicitari, ne puteți contacta la următoarele adrese:

SC. Sabettimed SRL

Adresa: București, Strada Armeneasca, nr.15, sector 2.

Date de contact:

E-mail info@sabettimed.com 

1. POLITICA  DE CONFIDENȚIALITATE

Scopul colectării datelor

Datele dvs. personale sunt colectate și prelucrate în scopurile prezentate mai jos, împreună cu baza juridică de referință:

Scop

Datele prelucrate

Baza juridică

Activități promoționale

Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală; Datele de contact (număr de telefon, e-mail, etc.)

Standardul statului membru (Decretul legislativ 165/2001)

Vânzarea de bunuri pe piață

Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală; Datele de contact (număr de telefon, e-mail, etc.)

Standardul statului membru (Decretul legislativ 165/2001)

Gestionarea clienților

Codul fiscal și alte numere de identificare personale; Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală; Datele de contact (număr de telefon, e-mail, etc.)

 

Categorii de destinatari

Datele dvs. pot fi trimise destinatarilor sau categoriilor de destinatari enumerate mai jos:

- Consultanți și persoane independente în formă independentă sau asociată;

- Bănci și instituții de credit;

- Companii care operează în domeniul logisticii.

În plus față de aceste informații, pentru a garanta prelucrarea corectă și transparentă a datelor dvs., trebuie să știți faptul că:

- Durata tratamentului este stabilită după cum urmează: 10 ani de la încetarea contractului;

- Durata tratamentului este determinată după cum urmează: 10 ani de la încetarea raportului contractual;

- aveti dreptul să solicitați operatorului de date accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, anularea sau limitarea tratamentului datelor sau va puteti opune tratamentului datelor;

- dacă v-ați dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aveți dreptul să revocați acest consimțământ în orice moment;

- aveti dreptul să depuneti o plângere la Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal, Garant pentru protecția datelor cu caracter personal. 

De asemenea, aveti obligația contractuală de a furniza datele dvs., lipsa acestui acord fiind considerată o încălcare a clauzelor conținute în acest document, iar cunoașterea informațiilor personale este o cerință necesară pentru încheierea contractului și nu se va putea proceda la semnarea acestuia în absența datelor solicitate.

2. POLITICA COOKIE

Pentru a face site-ul nostru mai ușor și mai intuitiv, folosim module cookie.

Ce sunt cookie-urile?

Cookie-urile sunt mici fragmente de date care ne permit să comparăm vizitatorii noi și vechi C să înțelegem modul în care utilizatorii navighează pe site-ul nostru.

Folosim datele colectate prin cookie-uri pentru a face experiența de navigare mai plăcută și mai eficientă în viitor.

Cookie-urile nu înregistrează informații personale despre un utilizator, iar datele identificabile nu vor fi stocate.

Dacă doriți să dezactivați utilizarea cookie-urilor, trebuie să personalizați setările computerului, setând anularea tuturor cookie-urilor sau activând un mesaj de avertizare atunci când sunt stocate module cookie.

Tipurile de cookie-uri:

Cookie-uri tehnice

Acestea sunt concepute pentru a asigura buna funcționare a site-ului nostru, fără de care experiența dvs. de navigare nu ar fi plăcută.

Datorită cookie-urilor tehnice, site-ul nostriu iși amintește care sunt acțiunile și preferințele dvs. (de ex: autentificare pe zone personale / private (dacă este cazul), limba de navigare (dacă este cazul), acceptarea de cookie-uri, astfel încât să nu fie nevoie sa le realegeti când reveniți la site-ul www.sabettimed.com sau cand navigați de la pagină la pagină.

Cookie (analytics)

S-au folosit cookie-urile analytics pentru a colecta informații cu privire la utilizarea site-ului.

Datele colectate se folosesc numai în scopul analizei statistice anonime pentru a îmbunătăți navigabilitatea site-ului și a face conținutul relevant pentru solicitările utilizatorilor.

Cookie-urile analytics colectează date anonime privind activitatea utilizatorilor și modul de accesare a paginilor site-ului.

Cookie-urile analytics sunt trimise atât de pe site-ul nostru, cât și de la terțe părți.

Cookie-uri analytics pentru serviciile terță parte

Cookie-uri analytics pentru serviciile terță parte sunt folosite pentru a colecta informații cu privire la „utilizarea site-ului de către utilizatori anonim (de vizualizări de pagini, timp petrecut pe pagina, originea geografică, vârstă, sex, interese) pentru a defini campanii de marketing. Aceste module cookie sunt trimise din domenii terță parte din afara site-ului.

Site-ul nostru utilizează un modul cookie terță parte, care este Google Analytics. Acest cookie nu este unul dintre instrumentele nostru de proprietate, pentru mai multe informații, prin urmare, puteți consulta informațiile furnizate de Google, la următoarea adresă: http://www.google.it/policies/privacy/partners/.

Dacă preferați ca Google Analytics să nu utilizeze datele colectate în vreun fel, puteți să utilizați opțiunea de navigare anonimă a browserului dvs. Pentru a afla cum să activați opțiunea din principalele motoare de căutare, faceți clic pe browserul care utilizează Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari. alegeți să dezactivați Google Analytics instalând componenta de dezactivare în browser. Cookie-urile tehnice si analytics sunt singurele cookie-uri pe care le folosim pentru a vă imbunătăți navigarea.

În urma listei cookie-urilor tehnice și de analiză utilizate de acest site:

utma - persistentă, timp de vizită a utilizatorilor, necesar pentru Google Webmaster și Google Analytics. Durata 2 ani.

__utmb - rata de abandonare (valoare aproximativă) a utilizatorului, indispensabilă pentru serviciul Google Analytics. Durata 30 de minute.

__utmc - persistentă, calculează durata unei vizite efectuate de un utilizator, necesară pentru Google Analytics. Durata 30 de minute.

__utmt - persistentă, gestionează limita de solicitare (accelerație) la serviciul Google Analytics. Durata 30 de minute.

__utmz - persistentă - originea utilizatorului, necesară pentru Google Analytics. Durata 6 luni

_ga - persistentă, folosit pentru a distinge utilizatorii - necesar pentru Google Analytics. Durata 2 ani.

PHPSESSID - sesiune necesară pentru ca PHP să identifice o singură sesiune a unui utilizator.

LANG - persistentă, utilizată de site pentru a afișa site-ul în limba aleasă de utilizator. Durata 6/12 luni.

NOTĂ: Unele dintre cookie-urile menționate mai sus pot fi activate în anumite perioade sau după accesarea anumitor secțiuni ale site-ului.

Cum pot dezactiva cookie-urile?

Cele mai multe browsere (Internet Explorer, Firefox, etc.) sunt configurate să accepte cookie-uri. Cu toate acestea, majoritatea browserelor vă permit să controlați și chiar să dezactivați modulele cookie prin setările browserului.

Cu toate acestea, vă reamintim că dezactivarea cookie-urilor sau a acelor funcționalitati de navigare poate determina disfuncționalitatea site-ului și / sau limitarea serviciului pe care îl oferim.

Pentru a afla mai multe despre modulele cookie și despre modul de gestionare sau dezactivare a acestora sau despre marketing / retargeting, vizitați www.youronlinechoices.com.

Pentru a dezactiva modulele cookie analitică și pentru a împiedica colectarea de către Google Analytics a datelor din navigarea dvs., puteți să descărcați suplimentul pentru browser pentru a dezactiva Google Analytics: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

3. INFORMAȚII PRIVIND INIȚIATIVELE DE MARKETING

Datele dvs. personale sunt colectate și procesate în următoarele scopuri:

 

Scop

Datele prelucrate

Marketing (analize și studii de piață)

Codul fiscal și alte numere de identificare personale; 

Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală; 

Activități economice, comerciale, financiare, de asigurare; 

Datele de contact (număr de telefon, e-mail, etc.)

Transmiterea de informații și / sau materiale publicitare și prin telefon sau prin internet (newsletter)

Codul fiscal și alte numere de identificare personale; 

Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală; 

Activități economice, comerciale, financiare, de asigurare; 

Datele de contact (număr de telefon, e-mail, etc.)

Prelucrarea datelor dvs. se face pe baza consimțământului dvs.

Categorii de destinatari

Datele dvs. nu vor fi divulgate niciunui destinatar.

În plus față de aceste informații, pentru a garanta prelucrarea corectă și transparentă a datelor dvs., trebuie să știți că:

- Durata tratamentului este determinată după cum urmează: 10 ani de la colectarea datelor;

- aveti dreptul să solicitați operatorului de date accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, anularea sau limitarea tratamentului datelor sau va puteti opune tratamentului datelor;

- dacă v-ați dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aveți dreptul să revocați acest consimțământ în orice moment;

- aveti dreptul să depuneti o plângere la Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal, Garant pentru protecția datelor cu caracter personal. 

Procesarea are loc prin procese automatizate care nu determină profilaxia părților interesate.

4. INFORMAȚII PENTRU SELECȚIA PERSONALULUI

Scopurile colectării datelor

Datele dvs. personale sunt colectate și procesate în următoarele scopuri:

Scop

Datele prelucrate

Căutrea de personal care să fie inclus în companie

Codul fiscal și alte numere de identificare personale; 

Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală; 

Locul de muncă (locul de muncă actual, precedent, curriculum etc.); 

Educație și cultură; 

Certificate de calitate profesională; 

Adresă de e-mail; 

Provincia de reședință; 

Profesia a fost declarată; 

Argumentele de interes; 

Sexul m / f; 

Locuri de munca

Categorii de destinatari

Datele dvs. nu vor fi divulgate niciunui destinatar.

În plus față de aceste informații, pentru a garanta prelucrarea corectă și transparentă a datelor dvs., trebuie să știți că:

- Durata tratamentului este stabilită după cum urmează: curriculumul  de interes va fi păstrat pentru perioada strict necesară în scopul procedurii de selecție și în orice caz nu mai târziu de 2 ani.

- aveti dreptul să solicitați operatorului de date accesul la datele dvs. cu caracter personal, rectificarea, anularea sau limitarea tratamentului datelor sau va puteti opune tratamentului datelor;

- dacă v-ați dat acordul pentru unul sau mai multe scopuri specifice, aveți dreptul să revocați acest consimțământ în orice moment;

- aveti dreptul să depuneti o plângere la Autoritatea de supraveghere a datelor cu caracter personal, Garant pentru protecția datelor cu caracter personal. 

De asemenea, aveti obligația contractuală de a furniza datele dvs., lipsa acestui acord fiind considerată o încălcare a clauzelor conținute în acest document, iar cunoașterea informațiilor personale este o cerință necesară pentru încheierea contractului și nu se va putea proceda la semnarea acestuia în absența datelor solicitate.

5. Participarea la cursuri și evenimente

Scop

Datele prelucrate

Obiectul contractului

participarea la cursuri și evenimente

Numele, adresa sau alte elemente de identificare personală

Inregistrari foto și video

Vă rugăm să rețineți că în timpul participării la cursuri și evenimente pot fi efectuate fotografii și înregistrări audio-video pentru a determina înregistrarea imaginilor participanților. 

Aceste fotografii vor fi folosite exclusiv în scopuri promoționale legate de evenimentul in curs.

 

TRIMITE UN MESAJ